Roman AUGUSTYNIAK

Regulamin

Regulamin strony internetowej www.romanaugustyniak.pl

I. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument dostępny na stronie http://romanaugustyniak.pl/regulamin

 2. Wydawca i redaktor naczelny  – Roman Augustyniak, 09-500 Gostynin, ul. Tadeusza Kościuszki 27/32

 3. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Portalu.

II. Prawa i obowiązki Wydawcy

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników,

  b) zawartość treści umieszczanych przez Użytkowników,

  c) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu,

  d) skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu,

  e) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Portalu,

 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do:

  a) okresowego wyłączania strony internetowej bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

  b) zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu.

III. Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: augustyniak99@wp.pl

 2. Wydawca będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2018.

 

Polityka Prywatności i przetwarzania danych osobowych


Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych poprzez strony www.romanaugustyniak.pl jest Roman Augustyniak, 09-500 Gostynin, ul. Tadeusza Kościuszki 27/32.

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się listownie lub mailowo pod adresem augustyniak99@wp.pl

Gdzie szukać informacji o przetwarzaniu danych

Portal publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pod każdym formularzem, który wymaga wyrażenia Twojej zgody na przetwarzanie danych. oraz w niniejszej Polityce Prywatności i przetwarzania danych.

W ramach publikowanych informacji powiemy Tobie:

 • Jakie są cele przetwarzania danych
 • Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane
 • Komu udostępniliśmy Twoje  dane
 • Czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Jakie prawa Tobie przysługują i jak możesz je zrealizować.

Chcesz zrealizować prawa związane z ochroną danych osobowych?

Realizacji swoich praw możesz zażądać w dowolny sposób, jednak sugerujemy korzystanie z komunikacji mailowej na adres kontakt@inicjatywadlagostynina.pl

Jak realizujemy twoje uprawnienia?

Przepisy nakładają na nas obowiązek realizacji uprawnienia w terminie 30 dni a szczególnie skomplikowanych przypadkach jest to czas trzech miesięcy.

W zakresie:

 • prawa dostępu - otrzymasz plik z kopią danych osobowych jakie przetwarzamy
 • prawa sprzeciwu - otrzymasz informację - stanowisko Administratora Danych
 • prawo sprostowania - jeżeli masz konto w ramach usług świadczonych przez Portal, zmiany danych dokonasz samodzielnie, jeżeli twój wniosek wykracza poza udostępnione funkcjonalności otrzymasz od Nas informację i potwierdzenie zmiany danych.
 • prawo ograniczenia przetwarzania - otrzymasz od Nas informacje a jeżeli twoje żądanie będzie uzasadnione także  potwierdzenie ograniczenia przetwarzania.
 • prawo do bycia zapomnianym - otrzymasz informację - stanowisko Administratora Danych oraz informację o usunięciu anonimizacji żądanych przez Ciebie informacji.
 • prawo do przenoszenia danych - plik z ustrukturyzowaną kopią danych osobowych, przygotowanych do przeniesienia.
 • cofnięcie zgody - w każdej chwili możesz cofnąć dowolną wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych.

Jak czytać udzielane informacje

W ramach prawa do przenoszenia danych otrzymasz ustrukturyzowany plik, zawierający dane osobowe wprowadzone przez Ciebie do usługi z której korzystasz. Plik możesz pobrać samodzielnie lub przekazać informację nowemu Administratorowi Danych Osobowych.

Do otwarcia pliku możesz skorzystać z darmowego oprogramowania.
 

Twoje prawa
 

Prawo dostępu

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji w bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji 1 miesiąc, nie dłużej niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach.

Prawo sprostowania

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.

Prawo ograniczenia przetwarzania

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Twoje żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

Prawo sprzeciwu

W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się  na nadrzędność twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

Prawo do bycia zapomnianym

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe w naszym imieniu:

Przetwarzanie w zakresie obsługi hostingu i baz danych, w których przechowywane są dane: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.


Polityka cookies

Informujemy, że zapewniamy Użytkownikom, korzystającym z portalu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

Na naszych stronach wykorzystujemy technologię cookies (tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii (np. local storage) do rejestrowania informacji o tym, które strony Użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

Czym są pliki cookies?

Cookies to pliki z informacjami, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Niemal wszystkie witryny internetowe stosują cookies.

Dzięki temu strony internetowe pamiętają Twoje preferencje i ustawienia (na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje w portalu aukcyjnym. Pliki cookies umożliwiają też logowanie do serwisów.

Pliki cookies NIE identyfikują Ciebie ani NIE stanowią Twoich danych osobowych.

Pliki Cookies NIE mają także żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.

Pliki cookies zapisywane przez nasz system możemy odczytać wyłącznie my.

Dlaczego i w jaki sposób używamy plików Cookie?

 • Dostosowywania treści zamieszczanych w Portalu do preferencji Użytkownika - Nasz system wykorzystuje pliki cookies aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • W celach bezpieczeństwa. Stosujemy pliki cookies aby zapobiegać nadużyciom ze strony Użytkowników.
 • Wykorzystujemy pliki cookies aby ułatwić wypełnianie formularzy w portalu.
 • Wykorzystujemy pliki cookies do optymalizacji wyświetlanych reklam.
 • Umożliwiamy zaufanym partnerom stosowanie plików cookies w ramach funkcjonowania Portalu, są to:
  • Facebook - stosujemy wtyczki społecznościowe Facebooka w których obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się na http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
  • Youtube - stosujemy wtyczki społecznościowe Youtube, w których obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Google. Z zasadami tymi można zapoznać się na http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
  • Addthis, stosujemy wtyczki społecznościowe Addthis, w których obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Oracle. Z zasadami tymi można zapoznać się na https://www.addthis.com/privacy
 • Reklamy emitowane w Portalu mogą wykorzystać pliki cookie w celu pokazania użytkownikowi interesującej go reklamy, na stronach Portalu, jak i poza nimi. Możemy także wykorzystać pliki cookie, aby dowiedzieć się, czy użytkownicy, którzy widzieli reklamę na stronach Portalu, odwiedzili w rezultacie witrynę reklamodawcy. W podobny sposób, nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookie, aby ustalić, czy pokazaliśmy ich reklamę, jakie były tego rezultaty oraz dostarczyć nam informacji, w jaki sposób użytkownicy reagują na nie. Możemy także współpracować z partnerem, aby pokazać użytkownikowi reklamę na stronach Portalu lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji. Pliki cookie oraz technologie takie, jak sygnały nawigacyjne w sieci web, piksele oraz anonimowe tagi sieci reklam pozwalają skuteczniej podawać reklamy naszym użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty dla reklamodawców. Uwaga: Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

  Aktualnie wykorzystujemy reklamy dostarczane przez firmę Google - ze szczegółami polityki prywatności Google możesz zapoznać się na stronie: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

 • Statystyki, Portal korzysta z systemu Google Analytics, który wykorzystuje pliki cookie, aby dowiedzieć się, jak dobrze działają nasze strony www.

Jak możesz zarządzać swoimi plikami "cookies"?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z stron Portalu a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Portalu.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:


Urządzenia mobilne:

 

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zamknij